Archive for October 2005

Sebuah mutiara

Hari minggu 16 Oktober 2005, jam 11:19 pagi WT Allah berkenan memberi amanah seorang anak perempuan kepada keluarga kami. Buah cinta itu kami beri nama AISHA PUTRI KURNIAWAN.
Semoga Allah menjadikannya perhiasan yang indah bagi umat manusia, bermanfaat bagi orang banyak, dan menjadi penghuni sorga kelak, amin.
Alhamdulillahi rabbil alamin.